Disclaimer

Teksten & beelden

De informatie (teksten, beelden, links) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Het Elsthof levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Het Elsthof behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Weergegeven prijzen

“Mag het iets meer of minder zijn.”
De opgegeven gewichten en dus de opgegeven prijsindicatie weergegeven in de webshop kan licht afwijken van het effectieve gewicht en prijs. Dit komt doordat, na het plaatsen van de bestelling, de bestelling nog gewogen moet worden. Dit is het bekende fenomeen van bij de slager: “mag het iets meer/minder zijn?” Wij verbinden ons, als Het Elsthof, eraan dat deze afwijking niet al te groot is.
Alle producten in de webshop hebben een prijs per kilogram. Het effectieve gewicht en dus ook de prijs wordt bepaalt in het Elsthof wanneer de bestelling wordt samengesteld. Dit is het correcte gewicht en dus de correcte uiteindelijk te betalen prijs. Het Elsthof houdt zich hieraan de opgegeven gewichten ter goeder trouw te handhaven en zoals een goede huisvader deze benaderde gewichten te respecteren, doch kunnen deze afwijken van het bestelde gewicht en prijs.
Een prijswijziging kan ten allen tijde gebeuren en heeft een geen invloed op bestellingen die al geplaatst zijn. De nieuwe prijs wordt enkel gebruikt in toekomstige bestellingen. Enkel in het geval wanneer er een foutieve prijs op de webshop vermeld werd, zal u hiervan via mail op de hoogte gesteld worden en hebt u nog steeds de mogelijkheid om de geplaatste bestelling (met een foutieve prijs) te annuleren.